Недвижимость Строительство Ремонт Кредит Законы Налоги Договора Новости Статьи
Новостройки
Киева
Своя квартира Агентства недвижимости Гостиницы Новостройки Ипотека Страхование Нотариусы
ГлавнаяДоговораАгентские договора • эксклюзивный договор (на обслуживание продавца)
    Размещение обьявлений
  • » обьявления размещаются на доске обьявлений на 30 дней
  • » обьявления появляются на сайте сразу же после подачи
  • » обьявления подаются бесплатно: строительство, ремонт

эксклюзивный договор (на обслуживание продавца)

Договір про інформаційно-консультаційне обслуговування продавця

м. Київ “_____"______________ 200___р.

1. Даний договір укладено між:
1.1. Приватне підприємство АН "_________________", в особі _____________________
____________________________________ тел.: __________________________,
діючий на основі Статуту підприємства, що надалі іменується "Виконавець", з одного боку, та ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ , що надалі іменується "Продавець(ці)”.
1.2. Продавець, який діє на підставі ст. 15 Закону України «Про власність»:
реєстрація:_________________________________________________________________
мешкання:_________________________________________________________________
тел.: дом. __________________________, роб. _________________________________.
2. Предмет договору.
2.1. Даний Договір укладений на предмет надання Виконавцем послуг по продажу об'єкта нерухомості, що належить Продавцеві на підставі ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Зобов'язання і відповідальність сторін.
3.1. Продавець.
3.1.1. Продавець надає Виконавцеві виключне право продажу об'єкта і зобов'язується всі свої переговори про умови продажу об'єкта вести тільки через Виконавця.
3.1.2. Продавець надає Виконавцеві документи, які підтверджують право власності на об'єкт нерухомості і несе відповідальність за їх автентичність. Перелік документів:___________________________
___________________________________________________________________________,
які знаходяться у Виконавця до дня підписання Договору купівлі-продажу.
3.1.3. При досягненні домовленості з потенційним покупцем про умови купівлі-продажу об'єкта, підписати Договір купівлі-продажу відповідно до чинного законодавства України, яке регулює дану процедуру на момент його підписання, а також виплачує ПП ”Альянс-Брок” винагороду за представницькі послуги в розмірі ___________________________________________________________________________
3.1.4. У разі самостійного продажу об'єкта нерухомості або відмови від продажу Продавець зобов'язується виплатити Виконавцеві 5% від вартості об’єкта нерухомості.
3.2. Виконавець.
3.2.1. Зобов'язується в період до „____”___________________200__ р. здійснювати покази об'єкта, заздалегідь повідомляючи про це Продавця.
3.2.2. Діяти на захист інтересів Продавця, а також провести правовий аналіз документів.
3.3. Характеристика об'єкта нерухомості: _______________________________________
__________________________________________________________________________
3.3.1. Адреса: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.3.2. Первинна вартість: ____________________________________________________
_______________________________ на "________"_______________________г.
Зміна вартості:
На "____"______________г. ____________________ Продавець ___________________

4. Додаткові умови ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної з сторін, які мають однакову юридичну силу.
6. Підписи сторін:


We at Google+